Fotoalbum

REGIMENTSPARADE

VED

JYSKE LUFTVÆRNSREGIMENT

TØNDER KASERNE

DEN 5. MAJ 1970


PARADEN HOLDTES I ANLEDNING AF 50 ÅRS GARNISONS JUBILÆUM SAMT AT DET ER 25 ÅR SIDEN DANMARK IGEN BLEV FRI FOR DEN TYSKE BESÆTTELSE

(Foto stammer fra Jyske Luftværnsregiments arkiv ved Luftværnsmissilafdelingen Varde Kaserne)