Luftværnsartilleristens Dag 2014 - Søgård Lejren

Jubilarer til parade
Jubilarer til parade
Hans Peter Bach, byder velkommen
Niels Peder B. Jensen får hædersgubbenål og diplom
Fotografen på arbejde
Frede Jørgensen informerer om Søgård Lejren
Søgård Lejrens Gule ærter blev nydt og rost i store baner af jubilarer
Søgård Lejrens Gule ærter blev nydt og rost i store baner af jubilarer
Årgang 1954
Årgang 1959
Årgang 1964
Årgang 1965
Årgang 1969
Årgang 1974
Pårørende til jubilarer