14. Artilleriafdeling-Luftværnsmissilafdelingen (1)

Hæftet fortsætter på Info 14 AA-LVMA (2)