Sandholmgåård fra havesiden (Arkiv)

 

LUFTVÆRNSARTILLE-

RISTENS DAG 2018, Sjælland

 

 

Årgangsjubilæum lørdag den 1. september 2018

 

For årgangene 1953 – 1958 – 1963 – 1968 – 1973 – 1978- 1983 – 1988 - 1993 – 1998 – 2003

Men alle andre årgange er naturligvis også velkomne.

 

Vi mødes ved

Sandholmgård, Ellebækvej 11, 3460 Birkerød

Fællessang med Jernløse Hornorkester (Arkiv)

Program:

 

10.00-10.15 Samling på Sandholmgård.

 

10.15-10.30 Antrædning, velkomst ved LAF.

 

10.30-11.00 Fotografering årgangsvis.

 

11.00-12.00 Jernløse Hornorkester underholder.

 

11.00-12.30 Hyggeligt samvær for deltagere.

 

12.30-16.00 Middag, gule ærter med tilbehør og

                         pandekager med is og kaffe.

 

  • Uddeling af fortjensttegn
  • Lotteri
  • Hvis nogle ønsker smørrebrød i stedet kan det arrangeres, aftales ved tilmelding.

 

Pris for deltagelse i arrangementet er kr. 225,-,

inkl. 2 snapse og 1 øl

 

Yderligere drikke kan købes.

 

Kom også for dine kammeraters skyld

Jernløse Hornorkester underholder (Arkiv)

Ægtefælle og/eller samlever er velkommen til at deltage.

 

Ved tilmelding oplyses soldaternr., årgang, adresse og tlf.nr. og eventuel e-mail adresse.

 

Bindende tilmelding senest den 1. august 2018 til:

 

Torben Rasmussen, Ringstedvej 198, Kvanløse, 4300 Holbæk

Tlf. 59 18 32 68 eller mobil 30 30 28 27 eller e-mail: terkv@godmail.dk

Landsbestyrelsen har igen i år valgt at årgangsfesten afholdes på Sandholmgård som er foreningens domicil. Der vil være mulighed for at aflægge LAF stuen et besøg og se hvordan den er blevet indrettet. Der vil være mulighed for et tilbageblik gennem ”Projektøren” fra 1938. Transport fra Allerød station vil kunne ske såfremt det aftales ved tilmelding. Ankomst til stationen senest kl. 09.30

LUFTVÆRNSARTILLERISTENS DAG 2018 - Sjælland