Referater Aalborg Afdelings aktiviteter

LAF Aalborg – Arrangement på Godthåb Hammerværk

 Af 582444/63 sekretær Preben Pedersen

 Der var 8 deltagere i LAFs arrangement på Godthåb Hammerværk, torsdag den 18. maj. Ole fra aktivitetsgruppen viste rundt på værket og Anne Marie fra aktivitetsgruppen serverede smørrebrød, drikkevarer og kaffe i værkets lille kantine efter rundvisningen.

Rundvisningen varede halvanden time, Ole fortalte om Hammerværkets historie, og vi fik demonstreret, hvordan den gamle maskinpark virkede, med vandkraft og remtræk. En dag om ugen samles en kreds af aktive pensionister i fabrikshallen, hvor de står og lave forskellige ting.

Mødes deltagere

Hammerværket producerede fra midten af 1800 tallet og frem til 1987, med fire generationer af Zink familien som ejere. Produktionen af håndværktøj blev herefter overtaget af andre virksomheder. En kreds af aktive borgere gik herefter i gang med at vinde forståelse for en bevarelsesplan, samt en fredningsplan for området. 

Fra rundvisningen

Initiativet lykkedes heldigvis, så Hammerværket i dag fremstår som et stykke unikt og velbevaret virksomheds historie, som efterhånden besøges af mange mennesker hvert år. Virksomheden med tilhørende arealer og kanalsystemer til vandmøllen, er i dag fredet. Virksomhedens gamle maskiner holdes ved lige af den frivillige aktivitets gruppe. Hammerværkets omkostninger til vedligeholdelse m.m. finansieres ved tilskud fra Aalborg Kommune og forskellige fonde, samt i beskeden grad fra entreindtægter og private bidrag.

Fælles spisning