Biersted Kro

Referat fra generalforsamling 2018 –

LAF Aalborg Afdeling

Torsdag den 8. februar 2018, kl. 11.00 på Biersted Kro, Borgergade 5, 9440 Aaby.

Af sekretær 582444/63 Preben M. Pedersen

Referat fra den ordinære generalforsamling på Biersted Kro, torsdag den 8. februar 2018, kl. 11.00. Der deltog 7 LAFFER.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent. Peter Baadsgaard Bruun valgtes til dirigent og Preben M. Pedersen valgtes til referent.

2. Beretning: Formanden, Bent O. Clausen fremhævede i beretningen at LAF havde haft to gode arrangementer med god tilslutning. I maj besøgte vi Godthåb Hammervæk, som består af det velkendte Zinks fabrikker, som gennem ca. 150 år producerede værktøj. Museet er et enestående monument over produktionsmetoder for håndværktøj. 19. august var vi på besøg ved Classic Military Show i Viborg, med god deltagelse. Det var også en god oplevelse, ikke mindst var det interessant og hyggeligt at besøge Luftværnsartilleriets store stand. Her kunne vi genopfriske gamle minder fra soldatertiden ved gensyn med de gode gamle våbentyper fra vores soldatertid.

Beretningen godkendtes enstemmigt

3. Uddeling af medaljer: Der var medaljer til to medlemmer, men desværre kunne de ikke være til stede. Det drejer sig om Peter Hvidbjerg for 50 år og Keld Andersen for 70 år.

4. Regnskabet: Kasserer Peter Baadsgaard Bruun fremlagde regnskabet, der balancerede med kr. 4.257,10. Efter et driftsunderskud på kr. 414,47.

Regnskabet godkendtes enstemmigt

5. Bent O. Clausen og Henning B. Olsen genvalgtes til bestyrelsen.

6. Henning B. Olsen og Jeppe Bisgaard genvalgtes til revisorer

7. Eventuelt: Intet.

Herefter satte vi os til bords til en god frokost og hyggeligt samvær.

 

Efterskrift:

Efter generalforsamlingen besøgte jeg de to "medaljetagere" der desværre p.g.a. ferier ikke kunne deltage, jeg afleverede diplom og medalje, og fik en hyggelig snak med dem begge.

Æresguppe 708209/66 Peter Hvidbjerg der virkede som OPér i Skrydstrupbatteriet og Grandoldguppe 1441/47 Keld Andersen der efter korporalskole endte i kasernevagten ved Sjællandskes batteri i København.

Begge bad mig hilse gamle soldaterkammerater.


Med LAF hilsen 582401/63 Bent O. Clausen

Hygge ved den efterfølgende spisning på kro

Hygge ved efterfølgende spisning på kro

Æresguppe 708209/66 Peter Hvidbjerg

Grandoldguppe 1441/47 Keld Andersen

Besøg ved Museumscenter Hanstholm

Torsdag den 3. maj 2018 drog en lille skare Laffer fra Aalborg til Hanstholm for at besøge den gamle kanonstilling med de store kanoner.

Af 582401/63 formand Bent O. Clausen

Desværre er der jo kun fundamentet tilbage af selve kanonstillingen, men det virker ved sin størrelse, og de restaurerede mandskabsbunkere giver et fantastisk billede af hvorledes det har været at være soldat i de omgivelser.

En del af deltagere

Fundament til kanonstillingen

Efter en grundig rundtur i udstillingen og bunkere tog vi til havnen i Hanstholm og fandt et godt madsted, hvor vi fik en god snak om dagens indtryk. På hjemvejen blev vi enige om at besøge det nationale testcenter for store vindmøller i Østerild. Her var der sus i møllevingerne og et flot informationscenter med m asser af detaljer om vindkraft og møller.

 

 

Nationale Testcenter - Vindmøller

En helt igennem herlig dag, blot synd at vi ikke var flere

 

Du kan se mere her på hjemmesiden  -  http://bunkermuseumhanstholm.dk/