14. Artilleriafdeling-Luftværnsmissilafdelingen (2)

Hæftet fortsætter på Info 14 AA-LVMA (3)