Referat fra generalforsamling 2018 –

LAF Midt Vest Afdeling

Tirsdag den 20. februar 2018, Holstebro Soldaterhjem, Kasernevej 1, 7500 Holstebro.

Af 190150/70 Formand og Sekretær Svend Erik Larsen

Vi startede med spisning på soldaterhjemmet kl. 18.00

Mødet startede kl. 18.15 og formanden bød velkommen, en særlig velkomst til vores gæst Landssekretær Jørn Chr. Jessen som var med til mødet, da han havde noget om landsgeneralforsamlingen i marts Nymindegab.

Der blev holdt 2 minutters stilhed for Hans Kongelige Højhed Prins Henrik.

Aflæggelse af årsberetning af Formand Simon Muusmann.

Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab, som blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

Der var ingen forslag til bestyrelsen.

På valg var Formand Simon Muusmann og bestyrelsesmedlem Jørgen Bilgrav.

Jørgen modtog genvalg og Svend Erik Larsen blev formand samt Simon Muusmann blev

bestyrelsesmedlem.

Der blev aftalt at Simon sender materiale til Svend Erik om en tur vi skal lave sammen med Lind medborgerforening til Søby Brunkulslejer (se annonce).

Der var en snak om skydning, de kommer med en 3 mands hold.

Jørn Chr. Jessen talte om landsgeneralforsamlingen i Nymindegab den 10-11. marts om indkvartering og de problemer han havde haft med at få det til at gå op, det havde været en stor opgave at få på plads. – Han regner med at vi skal holde det hvert anden år i Nymindegab fremover.

Det næste møde bliver på Holstebro Soldaterhjem tirsdag den 8. maj 2018, kl. 18.00.

En særlig og stor tak til Simon Muusmann for en dejlig tid som formand. Jeg må prøve på at leve til det, mon ikke det kommer til at gå. – samt jeg vil takke for et dejligt og roligt møde.