Søgaardlejren (Arkiv)

Referat fra generalforsamlingen -

LAF Syd Afdeling

Tirsdag den 6. februar 2018 afholdt i Slesvigstuen i Søgaardlejren, Søgård Hovvej 1. 6200 Aabenraa.

Af 310140/69 Sekretær Frede Jørgensen

Formanden og et par bestyrelsesmedlemmer glimrede ved deres fravær.

1. Frede Jørgensen blev valgt som dirigent og referent.    Frede syntes vi var lidt tyndt besat - fastslog rettig indkaldelse og gik hurtig over til næste punkt.

2. Frede berettede om generalforsamlingen og 2 bestyrelsesmøder i 2017 samt om vore planlagte ture henholdsvis Langelandsfortet og Mandø, der begge blev aflyst på grund af for lidt tilmelding.

Desværre har politiet stadig beslaglagt LAF-stuen som kontor, og vore billeder, plancher og andre genstande er stadigvæk pakket ned, og befinder sig et ukendt sted. Frede forsørger at finde ud af, hvornår vi kan komme tilbage i vante omgivelser.

Beretningen blev godkendt.

3. Frede fremlagde regnskabet - der var ikke den store omsætning - så det var hurtig klaret.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Der var ingen indkomne forslag.

5. Kurt Jaenicke, Hans Ejnar Hansen og Jens Ove Brinck Jensen genvalgtes til bestyrelsen. Carsten P. Lund genvalgtes som suppleant.

6. Der var utilfredshed med landsbestyrelsens regnskab.

For lidt tilbagebetaling til afdelingerne,

Der tilbagebetales kun 30,00 pr. medlem - det er for lidt.

7. Der er i skrivende stund ingen deltager i formandsmødet og landsgeneralforsamlingen.

8. Finn Andersen genvælges som revisor.

9. Under eventuel blev man enige om 1 sommertur i juni. Turen bliver et besøg ved "Sikringsstilling Nord". Frede er i gang med at planlægge.

Derefter var den officielle del klaret og man hyggede sig med at opfriske gamle minder og ordne verdenssituationen,

Referat Sikringsstilling Nord-tur

Sikringsstilling Nord er et befæstningsanlæg tværs over Sønderjylland – fra Skærbæk til Årøsund – og det er Verdens bedst bevarede feltbefæst-ningslinje fra 1. verdenskrig.

Af 310140/69 Sekretær Frede Jørgensen

Vi startede ved Andholm batteriet under kyndig vejledning af Dan Obling fra ”Støtteforeningen for Sikrings- stilling Nord”. Vejret var som bestilt – gudskelov overskyet – og alle var i godt humør.

Vi besøgte i løbet af dagen alle de forskellige dele af Sikringsstillingen.

Der var Kanonbatterier, MG-bunker, Flankeringsbunker og Observationsbunker. - Kanonbatterierne var udstyret med skibskanoner fra oplagte krigsskibe. - MG-bunkerne var udstyret med 37 mm revolverkanon (kendt fra Wild-West-filmene).

Der har i alt været 76 stillinger, hvoraf 39 er tilgængelige. Mange er blevet bortsprængt – eller forsøgt

bortsprængt i 20-erne. Det har været hårdt arbejde, da vægtykkelsen overalt er ca. 1,5 m.

Det er fantastisk at se, hvor velholdt betonen er efter 100år. Tysk betonkvalitet.

Mange steder har anlægget været begravet, men er med hårdt arbejde blevet frilagt.

Støtteforeningen laver et fantastisk arbejde med at få frilagt ”begravede emner” og med at opstille markeringspæle, så interesserede kan finde dem.

De arbejder på at få frilagt et emne om året, og næste seance er den 30. juni/01. juli.

Den sidste bunker vi besøgte, lå i Arrild Ferieby. Det var en stor bunker, der var blevet frilagt mellem jul og nytår 2010/2011.

Frokosten blev indtaget i Støtteforeningens lokale i Agerskov, der også huser mange billeder fra det,

der var engang.

Der var en oplevelsesrig tur – ikke mindst takket være Dan Obling fra Støtteforeningen, der virkelig

kunne fortælle om livet og hændelser fra tiden og besvare alle stillede spørgsmål.