Mandag den 9. april

Blomsterlægning: Danmarks besættelse 1940 Kl. 9.00 på Odense Assistens Kirkegård, til venstre

indenfor hovedindgangen fra Heden, litra BF.

(Sammen med de andre fynske soldaterforeninger)

Tirsdag den 17. april

Våbenmodtagelse via luftpost

Foredrag kl. 19.00 på Dannevirke Soldaterhjem, Sønder Boulevard 15, Odense C

Søren Christian Flensted har valgt den fynske vinkel på dette.

Han vil komme ind på - ikke bare de steder, hvor nedkastningerne skete, men også forskellige episoder i forbindelse med modtagelserne.

(I samarbejde med Fyns Militærhistoriske Museum).

Onsdag den 18. april

Blomsterlægning: Slaget ved Dybbøl 1864

Kl. 10.00 på Odense Assistens Kirkegård, afsnittet mellem Ansgar anlæg-Kasernen-Heden-Falen, litra A.

(Sammen med de andre fynske soldaterforeninger)

Fredag den 4. maj

Mindeparade i Ansgar anlæg: Befrielsen 1945

Kl. 19.00 med Gudstjeneste i Ansgar kirke, Odense, afslutning med levende lys ved mindestenen.

(Sammen med de andre fynske soldaterforeninger)

Torsdag den 10. maj - Kr. himmelfartsdag.

Blomsterlægning: Svendborg Krigergrave

Kl. 14.40 fanerne møder på torvet i Svendborg.

(Sammen med de andre fynske soldaterforeninger)

Fredag den 15. juni

Valdemarsdag - kl. 19.00 i Den Fynske Landsby

Kl. 18.30 fanerne møder ved den firlængede gård med vandmøllen.

(Sammen med de andre fynske soldaterforeninger)

Søndag den 1. juli

”Åben Hede” Kallesmærsk Hede ved Oksbøl

Gennemføres af ansatte ved Hærens Kamp- og Ildstøttecenter, Oksbøl Garnison.

Her viser forsvaret næsten alt, hvad det har og kan.

Sammen med de andre fynske soldaterforeninger

forsøges fælles-transport arrangeret.

Henvendelse herom til bestyrelsen.

Fredag den 6. juli

Blomsterlægning: Slaget ved Fredericia 1849

Kl. 10.00 på Odense Assistens Kirkegård, afsnittet ved Falen-Vandværksvej-Ansgar anlæg, litra O.

(Sammen med de andre fynske soldaterforeninger)

Onsdag den 29. august

Blomsterlægning: Oprøret mod samarbejdspolitikken 1943

Kl. 09.45 på Odense Kaserne

Kl. 10.00 ved Mindestenen ved Patologisk Institut, OUH

(Sammen med de andre fynske soldaterforeninger)

Onsdag den 5. september

Flagdag for Danmarks Udsendte

Kl. 19.00  Mindestenen for Danmarks Udsendte i Ansgar Anlæg, Odense.

(Sammen med de andre fynske soldaterforeninger)

Søndag den 14. oktober

De Blå Baretters March

Start mellem kl. 9.00 og 11.00 på Bellingeskolen, Sædekildegårdsvej 4, 5250 Odense SV

(Sammen med de andre fynske soldaterforeninger)

Onsdg den 24. oktober

FN-dagen

Nærmere om tid og sted i dagspressen

(Sammen med de andre fynske soldaterforeninger)