LUFTVÆRNSREGIMENT

(Omtale af regimentsmærke)

 

Mærket består af en vinget, brændende bombe, smykket med christian X´s kronede navnetræk, og lagt på to krydsede kanoner tillige med valgsproget: SUSPICITE CALELUM (Sku op mod himlen) i skriftbånd.

 

 

Motivet beskriver luftværnsartilleriets virksomhed; specielt bemærkes de slanke, moderne kanonrør - ganske vist forsynet med ældre bundstykker. Det kongelige navnetræk henviser til oprettelsen 1. november 1923.

Skjoldfarve: ½ karmosin - ½ blå.

Luftværnsregimentet fremsendte 21. juni 1946 ikke mindre end 12 farvelagte skitser beregnet tilærmemærker i stof, og regimentet anbefalede selv en gul luftværnskanon på rødt/blåt underlag. Uniformskommisionens forsalg var imidlertidig de krydsede kanonrør med to fra skæringen udgående vinger, hvilket forøvrigt var et fremskridt i forhold til det af regimentet foreslåede.

Generalstaben var ikke besgejstret for de vingede kanoner, henset til at regimentet ikke var luftbåret, og herudover fandt man, st Christian X´s navnetræk burde medtages.

Da vingerne og navnetrækket blev placeret på en bombe, lagt på kanonrørene, og skriftbåndet også blev tilføjet, kunne mærket imidlertid godkendes og sættes i produktion, således at det første gang blev anlagt på regimentets 27 års fødselsdag.