Paraden med den sidste afdelingschef, oberstløjnant N.H. Wøggsborg

Lukningsparade for Luftværnsmissilafdeling
 
Som en del af forsvarsforliget 2010 - 2014 nedlægges hærens luftværnskapisitet og dermed hærens Luftværnsmissilafdeling på Varde Kaserne med udgangen af 2009.

 

 

Dette tiltag indebærer, at forsvarets evne til jordbaseret aktivt forsvar mod fly- og helikopter fjernes. Kontrol- og varslingsdelen bevares dog og overføres til flyvevåbnet, hvor den sammenlægges med flyvevåbnets kontrol- og varslingskapacitet.


Nedlæggelsen af Luftværnsmissilafdelingen - der operativt var undelagt Danske Division - er gennemført som noget af det første af forligsimplementeringen. Det er gennemført på den måde, at de to luftværnsmissilbatterier og afdelingsstaben er nedlagt som enheder ultimo 2009. Det tilbageværende Kontrol- og varslingsbatteri er reorganiseret pr. 1. januar 2010, så det målrettet indeholder 55 normer relateret til kontro- og varslingskapaciteten, som skal overføres til flyvevåbnet.

Det resterende personel fra Luftværnsmissilafdelingen er alle placeret i andre jobs på Varde Kaserne, så ingen er blevet arbejdsløse i den forbindelse. 

Nedlæggelsen af Luftværnsmissilafdelingen blev markeret ved en mindre parade den 17. december 2009 på Varde Kaserne, hvor også Kontrol- og varslingsbatteriet blev formeret og underlagt 3. Førings- og målopklaringsafdeling. med paraden og reception blev der  sat et værdig punktum for en lang og fornem epoke i hærens Luftværn.

Luftværns-Artilleri-Foreningen var også inviteret til paraden og deltog med Landsformand Hans Peter Bach og formand Henning Hein samt fanebærer John Martin Christiansen fra Esbjerg Afdeling.

Efter lukningsparaden var der en mindre reception, hvor der blev budt på lidt kransekage og et glas portvin.

Paraden havde deltagelse af Luftværns-Artilleri-Foreningen ved Landsformanden, Hans Peter Bach og Formanden for Esbjerg Afdeling Henning Hein samt fanen fra Esbjerg med fanebærer John Martin Christiansen (Chris)