Referat fra Randers Afdelingens generalforsamling

Den ordinære generalforsamling blev som annonceret i Projektøren, afholdt mandag den 19. februar 2018 sammen med vores normale skydeaften.

Kassereren Frits Broberg inviterede os med hjem til privaten, så generalforsamlingen kunne afholdes under mere behagelige former end på skydebanen.

Revisor Jens Christensen blev enstemmigt valgt som dirigent.

Den skriftlige beretning omkring det forløbne års aktiviteter i afdelingen, blev gennemgået af formanden og blev godkendt uden indvendinger.

Kassereren gennemgik regnskabet, der viste et underskud på kr. 77,00 og blev godkendt uden bemærkninger. Afdelingens indtægter har i regnskabsåret alene været det ordinære grundtilskud på 1.300,00 kr. fra landsforeningen...

Under forslag til behandling var der indkommet forslag fra bestyrelsens til dato for vores sommertur. Det blev besluttet at afholde en aftenudflugt til Bjerringbroegnen den 31. maj 2018.

Her vil Jens og Laila Christensen igen guide os på en spændende egnstur.

Forventet mødetidspunkt kl. 17.00.

Under valg af medlemmer til bestyrelsen, var der i år valg af formand og revisor. Det blev til genvalg af formanden Paul Wolff og Jens Christensen som revisor.

Der skal her lyde en stor tak til værtsparret Else Marie og Frits Broberg for en god beværtning og igen at give husly til vores generalforsamling.

Pokalskydning

Vores egen pokalskydning, blev i år vundet af Frits Broberg  med 641 point.

Ved den afsluttende pokalskydning i De Samvirkende Soldaterforeninger vandt Pionerforeningen  i år  både fremgangspokalen og den ordinære pokal.

Bedste skytte på vores hold var igen Frits Broberg.

Vi starter som sædvanligt skydningen igen den 1. mandag i oktober måned  2018.

4. maj på Overgaard Gods

De samvirkende Soldaterforeninger og Hjemmeværnet havde igen i år arrangeret en mindehøjtidelighed ved Overgaard  Gods  for at fejre befrielsesaftenen. I år var det 73 år. år siden.

Vi samledes kl. 19 ved mindestenen for Flemming Juncker, der var ejer af Overgaard og frihedskæmper.

Deltagerne var medlemmer af hjemmeværnet, soldaterforeninger med faner og Mariager Kammerkor,  samt folk fra egnen. I alt 60 personer.

Ved mindehøjtideligheden blev der holdt tale af journalist Jørgen La Cour-Harbo, som havde tilbragt sin barndom på Overgaard, hvor hans far var godsinspektør. Der blev nedlagt kranse af Hjemmeværnet og De Samvirkende Soldaterforeninger. Herefter blev der sunget flere sange sammen med Mariager Kammerkor.

Efter afslutningen af mindehøjtideligheden var der kaffebord for deltagerne, i tårnsalen på Overgaard gods. Det skal dog bemærkes at deltagerne selv betalte for kaffen. I øvrigt et rigtig godt kaffebord med rigeligt med hjemmebagte boller og lagkage. Ved  kaffebordet blev der sunget af kammerkoret. Samtidig fik deltagerne lidt mere at vide om foredragsholderens oplevelser fra sin tid på Overgaard Gods, med Flemming Juncker som ejer.

Afdelingen var i år  repræsenteret med fane af vores kasserer Frits Broberg og formanden.

Sommertur  

Afdelingen har efter afslutningen af skydesæsonen haft  den  planlagte sommertur. Den blev afviklet den 31. maj 2018 i Bjerringbro.

Laila og Jens Christensen som bor i Bjerringbro, havde i år, med hensyntagen til hedebølgen, arrangeret en kortere udflugt. En  interessant lille gåtur i udkanten.af Bjerringbro, så vi ikke behøvede at køre i de varme biler.

Heldigvis var der på den korte tur et bord/bænkesæt, så vi kunne sidde lidt skyggefuldt og læske ganen med en tår vand og få drøftet stort og småt./.

Efter udflugten blev deltagerne inviteret med hjem til Laila og Jens Christensen i Bjerringbro.

Her sørgede Laila som sædvanlig for en god beværtning af deltagerne, og selvfølgelig med retter hvortil der kunne drikkes en enkelt helsebringende snaps.  Herefter var der kaffe og hjemmebagt kage til den efterfølgende snak. Hvor aktuelle emner i foreningen blev drøftet. Vores bestyrelsesmøde.

Mange tak til værtsparret Laila og Jens Christensen fordi i endnu engang  sørgede for en interessant udflugt og en hyggelig aften for deltagerne.