Fødselsdag – Julefest

Den 8. december holdt LAF København/Sjælland sit sædvanlige Fødselsdags-Julefest på Cafe Cire i Valby.

Af Landsformand 621306/64 Hans Peter Bach

Aftenen startede med at Bent Marchmann bød velkommen og glædede sig over fremmødet.

Menuen bestod af en lækker ta selv Buffet, med vin, øl, vand ad libitum.

Som sædvanlig havde vi alle en lille gave med, som blev lagt på et bord, hvor vi så efter middagen kunne hente en andens pakke, altid en sjov detalje.

Der var også Amerikansk lotteri med gode gevinster, det er også altid morsomt.

Festen sluttede kort før midnat, så alle må have moret sig.

Referat fra generalforsamling 2018 –

LAF København/Sjælland afdeling

Lørdag den 17. februar 2018, Sandholmgård, Ellebækvej 11, 3460 Birkerød

Af 228787/54 Sekretær Peter Pedersen

1. Valg af dirigent og referent.

Gert Nielsen blev valg til dirigent og Peter Pedersen som referent.

2. Aflæggelse af årsberetning.

Formanden aflagde beretning og kunne konstatere, et var gået godt.

Det er nu vedtaget at København og Sjælland var lagt sammen.

Bestyrelsen bestod nu af formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Vi har haft nogle gode bestyrelsesmøder, samt været med til flere ting rundt i landet:

Det var landsgeneralforsamling den 19. marts.

Luftværnsartilleristens Dag den 16. september.

var til Nordisk Stævne i Halmstad 14. – 18. juni.

Vores Jule- og Fødselsdagsfest på Cire i Valby var gået godt men havde været for dyrt. Vi måtte have en ekstra bevilling fra landskassereren.

Formandens beretning blev godkendt.

3. Fremlæggelse af regnskab.

På grund af en teknisk fejl blev regnskabet ikke godkendt.

4. Behandling af indkomne forsalg.

Der var ingen.

5. Valg af bestyrelse og suppleanter.

Formand: Bent Marckmann blev genvalgt.

Sekretær: Peter Pedersen blev genvalgt.

6. Valg af revisor og suppleant.

Revisor: Gert Nielsen blev valgt.

Revisorsuppleant: Arne Pedersen blev valgt.

7.Valg af delegerede til landsgeneralforsamlingen.

Bent Marchmann, Carsten Schmidt og Peter Pedersen.

8. Eventuelt.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden.