Adresseliste - Københavns Afdeling

689706/65 Formand Bent Marchmann

Bent Marchmann Hansen

Kofod Anchersvej Vej 3, st. tv

3060 Espergærde

Tlf. 4913 9106 og 2128 0768 

Email: marchmann@hansen.mail.dk

Bestyrelsesmedlem Preben Just Sørensen

Her skriver du telefonnummer, adresse osv.

xxxxxx/xx Kasserer Carsten Schmidt


Sabroesvej 15 B, 1. tv


3000 Helsingør
 
 

Tlf. 2024 4926


228787/54 Sekretær Peter Pedersen

Edward Greigs Gade 17, 4. th

2100 København Ø


Tlf. 3920 7475 og 4017 3085

423850/59 Bestyrelsesmedlem Finn Elmer Jensen

Esperdammen 82

2605 Brøndby


Tlf. 4062 2947