Danebrog på Dybbøl

Dybbøldagen 2018 

Dybbøldagen blev igen markeret onsdag 18. april 2018, således som det er sket siden 1920.

Arrangørerne havde igen inviteret alle Soldaterforeninger, Forsvarsbroderselskaber, Hjemmeværnet samt foreninger under Danmarks Veteraner til at deltage i arrangementet med faner ved Fællesgravene kl. 10.00.

Programmet startede med, at Chefen for Hærhjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland, oberstløjtnant Claus Klaris, holdt talen ved Fællesgravene.

Efter ceremonien ved Fællesgravene var alle inviteret til at nyde en god hjemmelavet gullasch suppe og en forfriskning i Idrætshøjskolen, Friheds Allé 42, 6400 Sønderborg kl. 11.30. Her deltog ligeledes de deltagende tyske foreninger.

 

LUFTVÆRNS-ARTILLERI-FORENINGEN, Esbjerg Afdeling deltog med fane samt Formand Henning Hein og Sekretær John Martin Christiansen (Chris).

Faneborg på Dybbøl Banke - Med Fanen fra LAF i midten

Opstilling af faneborg på Dybbøl Banke

Faneborg på Dybbøl Banke

Faneborg på Dybbøl Banke med fane fra LAF i midten