Den 5. september 2020 er Flagdag for Danmarks udsendte. Det er den dag, hvor Danmarks udsendte anerkendes for den indsats, de har ydet. 


Dagen omfatter alle, der er eller har været sendt ud fra Udenrigsministeriet, Forsvaret, Redningsberedskabet, Politi og Sundhedsvæsenet.

I 2020 er det 12. gang, flagdagen afholdes.

 

Du kan se mere på link herunder:

https://www2.forsvaret.dk/temaer/flagdag/Pages/flagdag.aspx