Foreningens blade Projektøren for de foregående år kan læses via hjemmesiden ved at klikke på de enkelte årgange 

Hvis du vil læse dem for det aktuelle år må du være medlem af foreningen.

 

Bladet udgives 4. gange om året.