Foreningsbladet Projektøren

Foreningens blade Projektøren for de foregående år kan læses via hjemmesiden. 

Hvis du vil læse dem for det aktuelle år må du være medlem af foreningen.

 

Bladet udgives 4. gange om året.

 

Du kan se bladene via undersider her til venstre