4. maj på Overgaard Gods: - Hjemmeværnet og De samvirkende Soldaterforeninger har i flere år arrangeret en mindehøjtidelighed på befrielsesaftenen. Der er samling kl. 19.00 ved mindestenen for Flemming Juncher. Efter mindehøjtideligheden er der mulighed for deltagelse i fælles kaffebord, for egen regning på Overgaard Gods.

 

Sommertur: - Der afholdes en aftenudflugt torsdag den 31. maj 2018 til Bjerringbro.

Hvor Laila og Jens Christensen igen vil arrangere og være rundviser på en spændende tur til seværdigheder i Bjerringbro og omegn.

Bemærk: - Nødvendig tilmelding, af hensyn til planlægning, senest 1 uge før denne dato til kasserer Frits Broberg på tlf.  21 17 72 92. Her vil det også blive oplyst om mødested og tidspunkt.

 

Skydning: - vi starter igen den 1. oktober 2018 på skydebanen i Vorupkær, kl. 19.30.

Aktivitetskalender

1. oktober 2018      Skydning

15. oktober 2018    Skydning

5. november 2018   Skydning

19. november 2018 Skydning

10. december 2018  Juleskydning