Aktiviteter Landsbestyrelsen 2017

Den Lille Færge

Min vej til skipper på Slotssøen

Torsdag den 12. oktober 2017, kl. 19.00

Sandholmgård, Ellebækvej 11, 3460 Birkerød

Vi mødes på Sandholmgård, hvor Finn Sylvest Jensen. - Fortæller om en meget fattig men god barndom. - 10 år som caddie i Rungsted Golf Klub. - Pilot i Det Danske Flyvevåben i 10 år og derefter pilot i det civile liv i 32 år - heraf 25 år i Sterling Airways eget af Tjæreborg præsten. - Sluttede hans flyverliv med at være 4 år på Taiwan. - Har så de sidste 17 år været skipper på "Den Lille Færge" på Slotssøn i Hillerød.

Tilmelding først til mølle

Senest den 6. oktober 2017 til:

Hans Peter Bach på mail: hp@hpbach eller tlf. 40 42 69 04

Landsgeneralforsamling 2017

(WEEKEND OPHOLD FOR LAFFER)

SOM AFHOLDES PÅ

SANDHOLMGÅRD, ELLEBÆKVEJ 11, 3460 BIRKERØD

SØNDAG DEN 19. MARTS 2017, KL. 10.00

 

Dagsorden generalforsamling:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Formanden aflægger årsberetning.

3. Kassereren fremlægger det reviderede årsrgnskab.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse

    På valg er:

    a. Landsnæstformand, John E. Lassen.

    b. Landskasserer, Torben Rasmussen.

    Begge modtager genvalg.

7. Valg af revisorer og revisorsuppleant.

8. Eventuelt.

 

Efter landsgeneralforsamlingen er landsbestyrelsen vært ved et mindre traktement.

Forslag til landsgeneralforsamlingen og navne på eventuel kandidater fremsendes til landsformanden, Hans Peter Bach, Kongevejen 482, 2840 Holte,tlf. 40 42 69 04 eller på e-mail: hp@hpbach.dk tidsnok til at blive behandlet efter vedtægterne.

 

Kammeratligt samvær.

Som sædvanlig vil der blive holdt kammeratligt samvær lørdag eftermiddag og aften.

Da er vore damer selvfølgelig meget velkomne.

Der vil være mulighed for at overnatte i 2 personers værelser, så tag partneren med.

 

Program Lørdag:

Mødetidspunkt mellem 14.00-15.00.

Kl. 15.00 Formandsmøde for lokale formænd.

Kl. 15.00 For andre deltagere og vore dsmer er der tur til Barokhaven ved Frederiksborg Slot. - Hvis vejret tillader det.

Kl. 18.00 Indkvartering i vore værelser på Høveltegård.

Kl. 19.00 Middag med 3. retters menu på Sandholmgård med

              efterfølgende kammeratlig samvær.

 

Program søndag:

Kl. 08.30 Morgenmad.

Kl. 10.00 Generalforsamling.

Kl. 10.00 Tur til Fredensborg Slotshave for vore damer. - Hvis vejret tillader det,

Kl. ca. 11.30 Fælles spisning.

 

Pris for middag, kr. 225.00 pr. person.

Pris indkvartering, enkelt værelse kr. 350,00.

Pris indkvartering, dobbelt værelse kr. 400,00.

 

Kørselsvejledning eller rejseplan kan rekvireres hos landsformanden. mulighed for afhentning på Allerød station.

 

Landsbestyrelsen glæder sig til at se rigtig mange LAFFER med damer den 18 og 19. marts 2017.

 

Tilmelding.

Senest torsdag den 9. februar 2017 til Landsformande, Hans Peter Bach, Kongevejen 482, 2840 Holte, tlf. 40 42 69 04 eller e-mail: hp@hpbach.dk og Landskasseren, Torben Rasmussen, Ringstedvej 198, Kvanløse, 4300 Holbæk, tlf. 59 18 32 68 og 30 30 28 27 eller e-mail: terkv@ofir.dk

 

Tattoo Malmø Sverige 2017

Stort indendørs internationalt tattoo i Malmø Arena

Lørdag den 20. maj 2017, kl. 19.30

Tattooet foregår i Malmø Arena, hvor der vises nogle at tidens bedste militære orkester, og varer ca. 3 timer.

Billetter sælges efter først til mølle princippet.

pris Dkr. 550,- pr. billet (inkl. spisning)

der afgår tog fra København til 200 meter fra Malmø Arena. (Stå af ved Hylle Station, som er den førte station efter broen).

Ved betilling kan vi aftale fælles rejse med tog til Malmø, samt eventuel også fælles spisning inden tattooet starter, hvis der er interesse for det.

du kan se mere på:

www.malmoarena.com/evenemang/halelse/sweden-international-tattoo-2017/90/ 

Tilmelding inden den 10. april 2017 til:

590717/63 Arne Pedersen, mail kipogap@gmail.com eller tlf. 25 88 93 77

HUSK: Betaling skal ske samtidig, beløbet Dkr. 550,-, som indsættes på konto i Bank Nordik reg. 6506 kt. nr. 3052540274 samt tekst TATTOO.