LANDSGENERALFORSAMLING 2018

(WEEKEND OPHOLD FOR LAFFER)

 

 SOM AFHOLDES PÅ

 

HJEMMEVÆRNSSKOLEN, NYMINDEGABLEJREN

VESTERHAVSVEJ 302, 6830 NØRRE NEBEL

 

LØRDAG DEN 10. MARTS - SØNDAG DEN 11. MARTS 2018

Dagsorden generalforsamling søndag den 11. marts 2018, kl. 10.00:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Formanden aflægger årsberetning.

3. Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse.

     På valg er:

a. Landsformand Hans Peter Bach.

b. Landssekretær Jørn Chr. Jessen.

c. Landsbestyrelsesmedlem Arne Pedersen.

Alle modtager genvalg.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

 

Efter Landsgeneralforsamlingen er landsbestyrelsen vært ved et mindre traktement.

Forslag til landsgeneralforsamlingen og navne på evt. kandidater fremsendes til Landsformanden, Hans Peter Bach, Kongevejen 482, 2840 Holte, tlf. 40 42 69 04 eller på e-mail: hp@hpbach.dk.  tidsnok til at blive behandlet efter vedtægterne.

 

Kammeratligt samvær

Som sædvanligt vil der blive holdt kammeratligt samvær lørdag eftermiddag og aften.

Da er vore damer selvfølgelig meget velkomne.

Der vil være mulighed for at overnatte i 2 personers værelser, så tag partneren med.

Program lørdag den 10. marts 2018:

Mødetidspunkt mellem 14.00-15.00 med kaffe og udlevering af nøgler i Søjlesalen.

Kl. 15.00 Formandsmøde for lokale formænd.

Kl. 15.00 Rundvisning for øvrige deltagere ved guide

              Hans Ole Villadsen.

Kl. 17.30 Indkvartering på vore værelser   

              Hjemmeværnsskolen.

Kl. 18.30 Middag i Søjlesalen, det tidligere cafeteria,

                         med efterfølgende kammeratlig samvær.

 

Program søndag den 11. marts 2018:

Kl. 08.30 Morgenmad.

Kl. 10.00 Generalforsamling.

Kl. 10.00 Rundtur i Nymindegablejren ved guide

              Svend Erik Larsen.

Kl. 11.45 Frokost.

Pris for kost, kr. 225,00 pr. person.

Pris indkvartering, enkelt værelse kr. 350,00

Pris indkvartering, dobbelt værelse kr. 400,00

 

Kørselsvejledning eller rejseplan kan rekvireres hos Landssekretæren, Jørn Chr. Jessen, tlf. 20 66 91 07.

 

Mulighed for afhentning i Nørre Nebel.

 

Landsbestyrelsen glæder sig til at se rigtig mange LAFFER med damer den 10. og 11. marts 2018.

Tilmelding:

Senest fredag den 23. februar 2018 til Landssekretæren, Jørn Chr. Jessen, Brendstrupvej 17, 6800 Varde, tlf. 20 66 91 07 eller på e-mail: jcjessen@bbsyd.dk