Jubilarer til parade

Jubilarer til parade

Hans Peter Bach, byder velkommen

Niels Peder B. Jensen får hædersgubbenål og diplom

Fotografen på arbejde

Frede Jørgensen informerer om Søgård Lejren

Søgård Lejrens Gule ærter blev nydt og rost i store baner af jubilarer

Søgård Lejrens Gule ærter blev nydt og rost i store baner af jubilarer

Årgang 1954

Årgang 1959

Årgang 1964

Årgang 1965

Årgang 1969

Årgang 1974

Pårørende til jubilarer