Sancta Barbara er artilleristernes skytshelgen (skytspatron), og dagen fejres af artillerister næsten overalt i verden.
Hvem er (var) så hun - for der er en smuk und dame (iøvrigt er alle helgener smukke, i hvert fald det øjeblik de bliver gjort til det, og billederne viser, at de er smukke) - ?

Sancta Barbara legenden startede i året 237, Det fandt sted i Lilleasien, formentlig ved Nicomedia nær Marmarahavet. Måske var det i nærheden af beirut, mener nogle forskere og det sidste støtter sig til, at der endnu i dag findes et kapel som man med sikkerhed ved har haft tilknytning til Sancta Barbara.

Danske Artilleriregiment´s Sancta Barbara - Hænger i Officer- og Sergentmessen i Oksbøl Lejren

Der berettes, at Barbara, der var datter ef en rig adelsmand, som hed Dioscuros, var vidunderlig smuk og omsværmet af friere, som hun dog alle afviste. Barbara hørte om kristendommen, og diakonen Valentios underviste og døbte hende. Hun omstyrtede faderens hedenske gudestøtter og befalede håndværkere, at et tårn som fadere havde beordret bygge med to vinduer, i stedet skulle have tre vinduer som et symbol på treenigheden.
Faderen, der var fanatisk hedning, blev rasende, lod hende udsætte for tortur og til sidst huggede den hedenske fader hovedet af hende, - men straks efter blev faderen dræbt af et lyn, og der lød et brav som efter et kanonskud.
Hændelse blev kendt, og da der skete en række mirakuløse helbredelser ved Barbaras grav blev hun kanoniseret (det vil sige ophøjet til helgen).
Omkring år 500 lod kejser Justinian hendes sarkofag føre til Konstantinopel, hvor pave Leo lod bygge en pragtfuld kirke over den. I Venezias storhedstid som stat, blev sarkofagen ført til St. Markus-kirken, og den findes i dag i St. Markus-kirken på øen Burano ud for Venezia.
Sancta Barbara er tilknyttet til utallige kirker og kapeller over hele verden. I USA er der en by af dette navn og i Sydamerika flere. - I Canada ligger Sancta Barbara øen. I Spanien fæstningen Sancta Barbara, der fik sit navn, da spaniolerne den 4. december 1246 besejrede Mauerne, - der er kalkmalerier af Sancta Barbara i et utal af kirker. I Danmark bl.a. i domkirkerne i Århus, Roskilde og Haderslev samt i kirkerne i Næddebo, Lyngby, Sakskøbing, Skinnerup, Herding, Hillerslev, Skelby, Aaby, Hald,Brejninge, Gestelev, Østbirk, Udbyneder, ja sogar i Højer kirke med flere, findes som udskåret figur på altertavlen i en kirke i Odense og er indstøbt i en klpkke i Vestervig kirke.

Men hvofor nu artilleriets skytshelgen? - Af de mange teorier kan nævnes, at overleveringen stammer fra lynet, der straffende dræbte sancta Barbaras fader, Dioscuros. - Altså, artilleriet der viker ved lyn og torden.
Man har også fremsat den idé, at da klokkerne i sin tid fik overdraget arbejdet med at støbe kanoner, overføres de fra klokkestøberne skikken med at påføre kanonerne støbemærker med Sancta Barbara gengivelser.
Artilleristerne anråbelse af Sancta Barbara havde måske tidligere fuld berettigelse, for de først fremstillede kanoner var så slet støbte til formålet, at de frembød langt større fare for artilleristerne selv end for fjenden.
I det 13. århundrede lod den franske konge Karl udstede instruks om, at man ved indførelsen af kuglen i kanonen skulle gøre korsets tegn og anråbe Sancta Barbara. Sværgen og banden i nærheden af krudtet, straffes med bøde til Sancta Barbara-fonden. - Tilsvarende bestemmelser blev bl.a. i Danmark indført fra 1776.
Som symbol findes Sancta Barbara på skjolde og emblemer. Mange artillerister går med Sancta Barbara nedaljen om halsen.
I katolske lande kan man købe Santa Barbara billede i ramme. Mange artilleriofficerer, der har gjort tjeneste på Cypern ved FN, har taget forslelleige gengivelser af hende, enten som små malerier eller ikoner med hjem.

Via Sancta Barbara er der mellem artillerister i hele verden knyttet et særligt fællesska, et fællesskab der vist især skal give udtryk for den mod, udholdenhed, offevilje om Sancta Barbara er søgt formuleret i ordene:

   
  "ALTID DET RIGTIGE FØR DET KLOGE"

SANGEN OM SANCTA BARBARA

Der er også skrevet mange sange om Sancta Barbara. - Den bedst kendte i Danmark er en march af Oberstløjtnant L.S. Aabech (tidligere chef for 14. luftværnsafdeling).


I vores batteri,
der er der fart og energi,
fordi vi alle hænger i.
Det går så nemt, da vi for længst,
de hårde tørn og sure tjanser helt har glemt.
Ja, vi vil værne om vort land og konge,
og dertil har vi vor kanon.
I modgang gælder vor patron,
Og vi hylder derfor Sancta Barbara.
Tralalalalalala. . . . .
Stem nu bara i, kammerat . . . . hej!
Stol på Sancta Barbara . . . . . hurra!

Giv agt! artillerist,
og skån kaninen for hver brist,
for den skal tale med til sidst,
når vi skal ud, på kongens bud,
og give fjenden en lektion med skarpe skud.
Ja, vi vil værne . . . . .

Soldat! Du danske mand!
Det gælder nu at holde stand,
for vi skal kæmpe for vort land.
Når tid er nær, da Danmarks hær,
skal træde an og løfte højt vor fane kær.
Ja, vi vil værne . . . . .


Dette er LUFTVÆRNS-ARTILLERI-FORENINGEN´s "SANCTA BARBARA"