Fotoalbum årgang 1947

ARKIV FOTO FRA DENGANG . . . . .

- Følgende foto stammer fra årgang 1947 som blev indkaldt til Artillerilejren i Esbjerg, hvor man startede og i 1948 indgik i den Danske Brigade i Tyskland, hvor man havde garnison i Wilhelmshaven (foto er sammenblanding fra begge garnisoner).  

Foto er leveret af: Enken efter 1748/1947 Herluf Emil Ottesen