Vejledning til anvendelse af hjemmesiden:

  • Du skal med mus trykke på den tekst på bjælken du ønsker at se nærmere på.
  • Du kan se mere ved at trykke med mus på den tekst du vil se mere til. Du vil derefter komme ind på en ny side - Husk at mus skal være inde på den blå baggrund.
  • På den blå baggrund vil der være en del kolonner hvor den øverste tekst er navnet på kolonnen, under denne tekst er der en del tekster hvor du trykker med mus på den tekst du vil se nærmere på. Der vil også være tekster uden undertekster, her trykker du direkte på teksten med mus du vil se nærmere på.