Meld dig ind i

Luftværns-Artilleri-Foreningen

 

Det koster kun 250, - om året.

For dette beløb får du foreningsbladet "Projektøren" 4 gange årligt.

Du får mulighed for at møde dine gamle soldaterkammerater, deltage i kammeratlige aktiviteter.

Formål:

Landsforeningens formål er at vedligeholde og styrke det i tjenestetiden grundlagte kammeratskab samt opretholde forbindelsen til luftværnsartilleriet og fremtidige luftværnsforsvarsenheder.

Hvem kan optages:

Som medlem kan optages enhver, eller har forrettet tjeneste ved Luftværnsartilleriet/Luftforsvaret, eller som ved overflytning er stillet til rådighed for dette værn.

Derudover kan optages personer, der selv anmoder derom og som har interesse for foreningens virke og for Luftværnsartilleriet/Luftforsvaret. Såfrem bestyrelsen kan godtage medlemsskabet, føres optagelsen til protokol. Hvor eventuelt afslag ligeledes noters.

Send et brev eller e-mail til foreningens medlemskartoteksfører.

v/Johnny Larsen

Moldevej 25, 2. tv.

7100 Vejle

Tlf. 60 47 97 40

E-mail: larsenjohnny57@gmail.com 

Med følgende oplysninger:

  • Navn
  • Vej/Gade
  • Postnr. og By
  • E-mail
  • Telefon
  • Soldaternummer
  • Fødselsdag
  • Indkaldt dato og år
  • Regiment, Afdeling og Batteri

 

Der er altid plads til en luftværnsartillerist

 

Indmeldelsesblanket til LAF

Download blanket på din PC-er og udfyld den og send pr. mail til Johnny Larsen, e-mail: larsenjohnny57@gmai.com