Velkommen til Foreningens hjemmeside

 

Foreningens formål er at vedligeholde og styrke det i tjenstetiden grundlagte kammeratskab samt opretholde forbindelsen mellem luftværnsartillerister.

Luftværnsartilleriets Mindesten på Varde Kaserne (Arkiv-foto Luftværnsartilleristens Dag marts 2011)

Hjemmeside er lavet som en service på internettet for luftværnsartillerister og andre med til knytning til Luftværns-Artilleri-Foreningen. Men i høj grad også beregnet til at vise kommende medlemmer hvad foreningen har at byde på.

Hjemmesiden er startet den 1. januar 2007

Opdateret den 10. maj 2022

 

 

Webmaster: John Martin Christiansen, johnmartinchristiansen@gmail.com 

Luftværnsartilleriets Honnørmarch

Luftværnsregimentets Honnørmarch

Af Webmaster John Martin Christiansen (Chris)

En Mærkelig overskrift, er der måske en del yngre, der vil sige, for hvad er det for et regiment, der tales om?

Det er da for længst forbi med det, ligesom det er forbi med året 2000.

Der tales ofte om ”dengang”, så småt er ved at blive gamle – de er begyndt at leve på minderne.

Det kunne måske også tænkes, at de ønsker, at det, der engang blev skabt af dem og deres samtidige, burde bevares for eftertiden, og det kan de gøre ved at fortælle de yngre om det, selv om det af de yngre opfattes som legender. Måske der alligevel fra anden side dukker noget op, der gør ”legenden” til noget virkeligt – noget, der var – og stadig står helt skarpt for den, der oplevede det.

Luftværnsregimentet(erne) er ikke mere, således at forstå, at der ikke mere findes et regiment, der bærer nav net ”Luftværnsregiment”, men Luftværns-Artilleri-Foreningen, der blev startet, før det første luftværnsregiment blev oprettet, lever stadig, og den vil – så længe eksisterende luftværnsartillerister vil det – bestå.

Det er naturens orden, at generationer skifter og afløser hinanden, som det ene år afløser det andet, og traditioner føres videre fra generation til generation.

Luftværns-Artilleri-Foreningen kan føre luftværnsartilleristernes traditioner videre ved et godt sammenhold og kammeratskab mellem tjenstgørende og hjemsendte luftværnsartillerister, og foreningen betragter det som en af sine fornemste opgaver at formidle dette.

Vores march - der er komponeret af en luftværnsartillerist, Kaj Møller, - tjener dette formål. Den blev første gang spillet i den svenske radio den 8. marts 1941 og den 9. marts i den danske radio. Officielt blev marchen indviet den 7. april 1941, ved en fest i ”Webers selskabslokaler”, hvor den blev spillet af den Kongelige Livgardes Musikkorps, men den høres desværre sjældent i dag.

NB: Kaj Møller var indkaldt i 1937 med nr. 153 ved 10. Artilleriafdeling ved Luftværnsregimentet. Han var i flere år bl.a. medlem af Kai Ewans Orkester.