Mindesten på Hvorup Kaserne for Jyske Luftværnsregiment 1953 - 1961

Årgang 1945

Årgang 1953

Årgang 1955

Årgang 1957

Årgang 1959

Årgang 1958

Årgang 1962

Årgang 1963

Årgang 1968

LAF-inder til vore deltagende LAFFER

Fanerne fra Landsforeningen med John E. Lassen, Aalborg Afdeling med Johnny Larsen og Esbjerg Afdeling med John Martin Christiansen (Chris)